Birds and Butterflies out of the Blue

NL

De 1e Fase, getiteld: ‘Out of the Blue’ is een letterlijke Blauwe stroom ‘beelden’, Puur volgens intuïtie, waar de kleur ondermeer voor staat, geschilderd.

Blauw staat verder als symbool voor o.a. Waarheid en het Aquarius tijdperk. Vanuit dit blauw zijn spontaan vleugels ontstaan, die o.a. symbool staan voor de ziel.

… Vleugels die de toeschouwer meenemen naar Fase 2, met als titel: “Emanaties van de adelaar”, waarin de schilder “the Eagle” gebruikt om verder te reizen door wat hij noemt ‘de Landschappen van de geest’.

… In de laatste (3e Fase), het hoogste niveau veranderen de vleugels in een nog hogere, verfijnde trilling en nemen de fraaie vormen en kleuren aan van een soort Vlinderachtige wezens, en is de transformatie (althans voorlopig) compleet…

‘Op een keer droomde Zhuang Zhou dat hij een vlinder was. Hij voelde zich tevreden met zichzelf en ging er volkomen in op een vlinder te zijn; Hij wist niet dat hij Zhuang Zhou was.

Plots ontwaakte hij en was hij onmiskenbaar Zhuang Zhou, uitgestrekt op zijn bed. Maar hij wist niet of hij Zhuang Zou was die gedroomd had een vlinder te zijn, of een vlinder die gedroomd had Zhuang Zhou te zijn.’

Uit De Vlinder: (Een bekende passage uit de Zhuagzi, een van de grondteksten van het daoïsme).

De kleur van stilte – (een meditatie techniek).

Als je iets opmerkt dat blauw is, de blauwe lucht, het blauw van de rivier, ga dan rustig zitten en kijk in dat blauw en je zult je er innerlijk mee voelen harmoniëren. Er komt een diepe rust, van kalmte, van ontspanning. Telkens als je werkelijk ontspannen bent, zul je binnen opeens een blauwige verheldering gewaarworden. En als je die blauwe verheldering gewaar wordt voel je je ogenblikkelijk ontspannen. Het werkt in twee richtingen.

Uit: “De Stilte van Woorden” – Osho

EN

Jan Westerhof is a known Dutch artist, who has created an uplifting collection of spiritual paintings. The name of this collection is: Birds and Butterflies – “Out of the Blue”.

Jan Westerhof was inspired to paint three different stages of spiritual awareness.

The first stage: “Out of the blue” is literally a blue current of images. The color blue is both a symbol for Contemplation and the Aquarius Period. In these paintings of blue, wings appeared spontaneously. Wings as symbol for the Soul.

Wings which will take the spectator to stage 2: “Emanations of the Eagle”, in which the artiste uses “The Eagle” as a way to travel to -as he calls it- “The Landscapes of the Soul”.

In the final stage (stage 3) and at the same time at the highest level, the wings change into an even higher and finer vibration. They take on colors and shapes of a Butterfly-like being, and is the transformation (for the time being) complete…

“Once upon a time Zhuang Zhou dreamt that he was a butterfly. He felt content and happy about himself and as completely absorbed in being a butterfly. He did not know he was Zhuang Zhou. Suddenly he awoke and he was unmistakably Zhang Zhou, lying on his bed. The only thing he didn’t know was if he was Zhuang Zhou, who had dreamt of being a butterfly, or if he was a butterfly dreaming to be Zhuang Zhou.”

From: “The Butterfly”, A quote from the Zhuagzi

Stuur een email

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.